Sadnja Šuma

Ovih dana poljoprovredu karakteriše povišenje izdataka, stagniranje cene proizvoda, što rezultuje manjim prihodom za zemljoradnike.

Žalosna je činjenica da, će poljoprovreda biti teško održiva na duge staze bez značajne podrške. U budućnosti

 za osiguranje prihoda i povećanje jedno od mogućih alternativa može biti koršćenje poljoprivrednih površina za sadnju šuma.

Za dobitak šuma i drva za ogrev Paulovnija ShanTong hibrid se sadi na površinu od 3 x 4 m ili 4 x4 m.

Za čiji je uzgoj 8 – 9 godina potrebno. Koji donosi minimalnu 40 cm debljinu stabla, i 0.8-1 m³ drva.

 

Jednostavna računica:

500 drva/ha x 0.8m³/isečeno tokom 8-9 godina = 400 m³ isečenih drva x 50 € (minimalna cena) = 20000 €

Podeljeno na godišnji nivo to je 2200 €/ha/godišnje.

Drvo se posle seče obnavlja, što omogućava sedmostruku secu, tako da nema potrebe za ponovnom sadnjom.
Ovako možemo obezbediti drvo energetske vrednosti makar i do 30 godina.

Ako doneto drvo ne koristimo za loženje, nego za pravljenje nameštaja ili građevinu, onda će naravno biti viša i cena drveta u m³.

Paulovnija

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.
facebook like