Osobine drveta

 

Jedna od najvećih prednosti je izrazito velika kalorijska vrednost, koja  je 18,5 MJ/kg.

Sadržaj vlažnosti je 15%, gustina sušenja na suncu je 0,26 – 0,33 gram/cm³.
Daske pravljene od nje se smatraju jače od proseka, zato je i puno koriste u građevinskoj industriji.

Sledeći snimak dobro ilustruje grejnu sposobnost drveta. Paulownia i Hrast su vidljivi tokom sagorevanja.

 

Deformacije i iskrivljenja. Koeficijent skupljanja drveta je manji od borovog (O,27 – O,37 %). Proizvodi od ovog drveta se ne deformišu, i ne krive se.

Trulež. Dosada u drvenim proizvodima Paulownie nisu primetili truljenje. U africi su našli kovčeg koji je napravljen od ovoga drveta, koji je bio 200 godina star, i ni posle vađenja nije pokazivao znake truljenja. Skroz je bio zatvoren.

Sadržaj vlage. Nameštaj pravljen od ovoga drveta otporno je na sušu i vlagu podjednako, i ne napadaju ga insekti. U odnosu na poznata i koršćena drva u mnogo manjoj meri vuče u sebe vlagu.

Sušenje. Daska od nje se može za 25 dana osušiti na krajnju formu, ovim se smanjuje sadržina vlage na 10%. Ova osobina je čini izuzetno pogodnom za dajnju preradu. Sa njenom primenom vreme i energija se mogu uštedeti.

Provodnost zvuka. U zapadnim zemljama se isključivo od ovoga prave tradicionalni gudački i trzajni instrumenti, jer ima odličan potencijal za provodenje zvuka.

Rezanje, lepljenje i farbanje. Odlično se može rezati, brusiti, ne lomi se i ne puca. Upija u sebe lakove, lepak, farbu, i ne zahteva veću potrošnju materijala, kao ostala drva.

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.
facebook like