Ekološke potrebe

Temperatura:

Paulownia ShanTong Hibrid je sposobno da se prilagođava okolnostima. Sposobno je da se razvija bez oštećenja na temperaturama od -25 do +50 stepeni Celzijusa. Već raste na +8 stepeni. Zahteva direktnu sunčevu svetlost, u osenčenim mestima razvoj joj je otežan.

Voda:

Trpeljivost na sušu je bolja u odnosu na druge vrste Paulownie, zadovoljava se sa manje zalivanja, manje od 500 mm/godišnje. Posle presađivanja je potrebno redovno zalivati palante u cilju odgovarajućeg razvijanja. Efikasnost zalivanja možemo povećati pokrivanjem zemljišta crnom folijom. Ovako možemo obezbediti više vlažnosti za drvo. Starije drveće razvije snažnije korenje, i više metara može da se udubi korenje, zato samo dopunsko zalivanje može biti potrebno u kasnijim godinama.  Korenje može da se istegne i do 4 metara, ali ne odrveni, ne šteti tlu, štaviše nitrogen i prehranu dostavlja u okolinu.

Zemljište:

Hemijski uticaj na zemljište se kreće između 5 – 8,5 pH, tako da i na blago slanim površinama se može uzgajati. Najbolje rezultate je moguće postići na duboko slojnim površinama, gde je podzemna voda na otprilike 1,5 metara. Na površinama od peščanog tla do crne zemlje se dobro razvija. Na vezanim glinenim i slanim zemljištima se razvija sporije.
Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.
facebook like