Priprema zemljišta

Priprema zemljišta Zemljište se može pripremiti na više načina: -Zemljište se treba pripremiti u širini od bar 1,10-1,20 metara širine i 30cm dubine u jeseni ili u proleću treba da se uzore najkasnije do marta. -Druga mogućnost je spremanje redova sa motokultivatorom u širini od 1,2m, u pravcu redova. Između redova može ostati neuređeno. -Kao treća mogućnost možemo rovove iskopati od 60 - 80cm koje ćemo zakopati, pa ćemo na to zasaditi drva. Površinu zemljišta ili sa crnom folijom pokrivamo.

  Pokrivanje redova sa crnom folijom povećava sposobnost zadržavanja vode i smanjuje množenje korova, sa ovim se više mesta obezbeđuje za razvoj biljke. Debljina folije je 60 mikrometara, širina je 1m. Foliju ostavljamo 3 godine na zemlji. Jedan od načina je postavljanje folije u kockama od 1 x 1 m po biljci, a drugi način je postavljanje folije po dužini reda.

Traku za iskapljavanje treba postaviti na površinu tla ispod folije, obezbeđujući ovako odgovarajuću vlažnost.

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.
facebook like